Kontakt

Velkommen til dagplejens hjemmeside


To børn i barnevogn. 

Dagplejens kendetegn

I den kommunale dagpleje vil I finde et nært hjemligt miljø, hvor værdier som tryghed, omsorg og nærvær er i højsædet. Dagplejen er et dagtilbud, hvor det er den samme voksne, som drager omsorg for dit barn gennem hele dagen.

Hver enkelt dagplejer har en konsulent tilknyttet, til at supervisere og sikre den pædagogiske kvalitet i forbindelse med den læring, der er omkring det enkelte barns trivsel og udvikling.

I Frederikssund kommunale dagpleje arbejder vi med læreplaner, for at sikre barnet bliver støttet bedst muligt i sin udvikling. Vi har særligt fokus på:

  • At det enkelte barn føler sig set, hørt og forstået.
  • At vi som voksne kan se verden fra et børneperspektiv.
  • At vi støtter barnet i at opbygge gode relationer til både børn og voksne.
  • At vi hjælper og støtter det enkelte barn til at turde at udfordre sig selv.

Her kan du læse hele vores generelle læreplan.

Vi håber, at du vil finde de informationer, som er vigtige for dig på denne hjemmeside.

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Børneintra

Log på Børneintra.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /